Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

MICHAEL POLLARD: Margaret Mead

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 43, no. 4
Katarína Zajicová-Nádaská
Detaily:
Rok, strany: 1995, 532 - 533
Jazyk: slo
Typ článku: Recenzie - Anotácie
Ako citovať:
ISO 690:
Zajicová-Nádaská, K. 1995. MICHAEL POLLARD: Margaret Mead. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 43, no.4, pp. 532-533. 1339-9357.

APA:
Zajicová-Nádaská, K. (1995). MICHAEL POLLARD: Margaret Mead. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 43(4), 532-533. 1339-9357.