Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

TAJFEL HENRI: Sociálna psychológia menšín: Správa Minority Rights Group

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 43, no. 4
Katarína Popelková
Detaily:
Rok, strany: 1995, 531 - 531
Jazyk: slo
Typ článku: Recenzie - Anotácie
Ako citovať:
ISO 690:
Popelková, K. 1995. TAJFEL HENRI: Sociálna psychológia menšín: Správa Minority Rights Group. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 43, no.4, pp. 531-531. 1339-9357.

APA:
Popelková, K. (1995). TAJFEL HENRI: Sociálna psychológia menšín: Správa Minority Rights Group. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 43(4), 531-531. 1339-9357.