Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

JÁN KOMOROVSKÝ: Mravný poriadok a jeho náboženská sankcia

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 43, no. 4
Emília Horváthová
Detaily:
Rok, strany: 1995, 528 - 530
Jazyk: slo
Typ článku: Recenzie - Anotácie
Ako citovať:
ISO 690:
Horváthová, E. 1995. JÁN KOMOROVSKÝ: Mravný poriadok a jeho náboženská sankcia. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 43, no.4, pp. 528-530. 1339-9357.

APA:
Horváthová, E. (1995). JÁN KOMOROVSKÝ: Mravný poriadok a jeho náboženská sankcia. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 43(4), 528-530. 1339-9357.