Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

RADIČOVÁ I. A KOL.: Malé dejiny česko-slovenských vzťahov. I.-V. diel

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 43, no. 4
Monika Vrzgulová Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 1995, 528 - 528
Jazyk: slo
Typ článku: Recenzie - Anotácie
Ako citovať:
ISO 690:
Vrzgulová, M. 1995. RADIČOVÁ I. A KOL.: Malé dejiny česko-slovenských vzťahov. I.-V. diel. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 43, no.4, pp. 528-528. 1339-9357.

APA:
Vrzgulová, M. (1995). RADIČOVÁ I. A KOL.: Malé dejiny česko-slovenských vzťahov. I.-V. diel. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 43(4), 528-528. 1339-9357.