Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Seminár „Národnosti v Strednej Európe“

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 43, no. 4
Zuzana Kumanová
Detaily:
Rok, strany: 1995, 525 - 526
Jazyk: slo
Typ článku: Rozhľady - Správy - Glosy
Ako citovať:
ISO 690:
Kumanová, Z. 1995. Seminár „Národnosti v Strednej Európe“. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 43, no.4, pp. 525-526. 1339-9357.

APA:
Kumanová, Z. (1995). Seminár „Národnosti v Strednej Európe“. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 43(4), 525-526. 1339-9357.