Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Etnomuzikologický seminár

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 43, no. 4
Jadranka Važanová
Detaily:
Rok, strany: 1995, 522 - 524
Jazyk: slo
Typ článku: Rozhľady - Správy - Glosy
Ako citovať:
ISO 690:
Važanová, J. 1995. Etnomuzikologický seminár. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 43, no.4, pp. 522-524. 1339-9357.

APA:
Važanová, J. (1995). Etnomuzikologický seminár. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 43(4), 522-524. 1339-9357.