Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Tradičné formy mlatby u Slovákov v Maďarsku – čistenie obilia: (Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Maďarsku – pracovné komentáre.)

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 43, no. 4
Peter Slavkovský
Detaily:
Rok, strany: 1995, 507 - 510
Jazyk: slo
Typ článku: Materiály
Ako citovať:
ISO 690:
Slavkovský, P. 1995. Tradičné formy mlatby u Slovákov v Maďarsku – čistenie obilia: (Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Maďarsku – pracovné komentáre.). In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 43, no.4, pp. 507-510. 1339-9357.

APA:
Slavkovský, P. (1995). Tradičné formy mlatby u Slovákov v Maďarsku – čistenie obilia: (Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Maďarsku – pracovné komentáre.). Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 43(4), 507-510. 1339-9357.