Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Spolok Izabella trocha inak, alebo storočnica jednej inštitúcie

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 43, no. 4
Jarmila Paličková
Detaily:
Rok, strany: 1995, 493 - 502
Jazyk: slo
Typ článku: Diskusia
Ako citovať:
ISO 690:
Paličková, J. 1995. Spolok Izabella trocha inak, alebo storočnica jednej inštitúcie. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 43, no.4, pp. 493-502. 1339-9357.

APA:
Paličková, J. (1995). Spolok Izabella trocha inak, alebo storočnica jednej inštitúcie. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 43(4), 493-502. 1339-9357.