Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

M. STINGL: Černí bohové Ameriky

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 41, no. 2
Lucia Moravická
Detaily:
Rok, strany: 1993, 250 - 251
Jazyk: slo
Typ článku: Recenzie - Anotácie
Ako citovať:
ISO 690:
Moravická, L. 1993. M. STINGL: Černí bohové Ameriky. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 41, no.2, pp. 250-251. 1339-9357.

APA:
Moravická, L. (1993). M. STINGL: Černí bohové Ameriky. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 41(2), 250-251. 1339-9357.