Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Kysuce a Terchovská dolina: Príprava, výber a zostavenie: Svetozár Stračina, Viliam Gruska

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 41, no. 2
Miloš Šípka
Detaily:
Rok, strany: 1993, 248 - 250
Jazyk: slo
Typ článku: Recenzie - Anotácie
Ako citovať:
ISO 690:
Šípka, M. 1993. Kysuce a Terchovská dolina: Príprava, výber a zostavenie: Svetozár Stračina, Viliam Gruska. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 41, no.2, pp. 248-250. 1339-9357.

APA:
Šípka, M. (1993). Kysuce a Terchovská dolina: Príprava, výber a zostavenie: Svetozár Stračina, Viliam Gruska. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 41(2), 248-250. 1339-9357.