Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

GORAZD MAKAROVIČ: Votivi: (Zbirka slovenskega etnografskega muzeja.)

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 41, no. 2
Katarína Zajicová-Nádaská
Detaily:
Rok, strany: 1993, 244 - 245
Jazyk: slo
Typ článku: Recenzie - Anotácie
Ako citovať:
ISO 690:
Zajicová-Nádaská, K. 1993. GORAZD MAKAROVIČ: Votivi: (Zbirka slovenskega etnografskega muzeja.). In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 41, no.2, pp. 244-245. 1339-9357.

APA:
Zajicová-Nádaská, K. (1993). GORAZD MAKAROVIČ: Votivi: (Zbirka slovenskega etnografskega muzeja.). Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 41(2), 244-245. 1339-9357.