Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

PETER SÝKORA: Boj s drakom

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 41, no. 2
Peter Salner Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 1993, 243 - 243
Jazyk: slo
Typ článku: Recenzie - Anotácie
Ako citovať:
ISO 690:
Salner, P. 1993. PETER SÝKORA: Boj s drakom. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 41, no.2, pp. 243-243. 1339-9357.

APA:
Salner, P. (1993). PETER SÝKORA: Boj s drakom. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 41(2), 243-243. 1339-9357.