Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

P. ĎURČO – J. MLACEK – Z. PROFANTOVÁ – J. SKLADANÁ: Bibliografia slovenskej idiomatiky, frazeológie a paremiológie

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 41, no. 2
Hana Hlôšková
Detaily:
Rok, strany: 1993, 237 - 238
Jazyk: slo
Typ článku: Recenzie - Anotácie
Ako citovať:
ISO 690:
Hlôšková, H. 1993. P. ĎURČO – J. MLACEK – Z. PROFANTOVÁ – J. SKLADANÁ: Bibliografia slovenskej idiomatiky, frazeológie a paremiológie. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 41, no.2, pp. 237-238. 1339-9357.

APA:
Hlôšková, H. (1993). P. ĎURČO – J. MLACEK – Z. PROFANTOVÁ – J. SKLADANÁ: Bibliografia slovenskej idiomatiky, frazeológie a paremiológie. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 41(2), 237-238. 1339-9357.