Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Vonička Dušanovi Holému k šesťdesiatinám

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 41, no. 2
Svetozár Švehlák
Detaily:
Rok, strany: 1993, 221 - 222
Jazyk: slo
Typ článku: Rozhľady
Ako citovať:
ISO 690:
Švehlák, S. 1993. Vonička Dušanovi Holému k šesťdesiatinám. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 41, no.2, pp. 221-222. 1339-9357.

APA:
Švehlák, S. (1993). Vonička Dušanovi Holému k šesťdesiatinám. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 41(2), 221-222. 1339-9357.