Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Petržalka – životné prostredie a jeho humanizácia

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 41, no. 2
Dušan Šimko - Jozef Mládek
Detaily:
Rok, strany: 1993, 201 - 215
Jazyk: slo
Typ článku: Materiály
Ako citovať:
ISO 690:
Šimko, D., Mládek, J. 1993. Petržalka – životné prostredie a jeho humanizácia. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 41, no.2, pp. 201-215. 1339-9357.

APA:
Šimko, D., Mládek, J. (1993). Petržalka – životné prostredie a jeho humanizácia. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 41(2), 201-215. 1339-9357.