Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Folklór v kontextoch: Zborník príspevkov k jubileu doc. PhDr. Ľubice Droppovej, CSc. (Ed. Hana Hlôšková)

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 53, no. 2
Zuzana Panczová
Detaily:
Rok, strany: 2005, 224 - 226
Jazyk: slo
Typ článku: Recenze - Anotácie
Ako citovať:
ISO 690:
Panczová, Z. 2005. Folklór v kontextoch: Zborník príspevkov k jubileu doc. PhDr. Ľubice Droppovej, CSc. (Ed. Hana Hlôšková). In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 53, no.2, pp. 224-226. 1339-9357.

APA:
Panczová, Z. (2005). Folklór v kontextoch: Zborník príspevkov k jubileu doc. PhDr. Ľubice Droppovej, CSc. (Ed. Hana Hlôšková). Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 53(2), 224-226. 1339-9357.