Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

O populizme na východe aj západe: Bratislava 9. apríla 2005

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 53, no. 2
Juraj Podoba
Detaily:
Rok, strany: 2005, 212 - 214
Jazyk: slo
Typ článku: Rozhľady - Správy - Glosy
Ako citovať:
ISO 690:
Podoba, J. 2005. O populizme na východe aj západe: Bratislava 9. apríla 2005. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 53, no.2, pp. 212-214. 1339-9357.

APA:
Podoba, J. (2005). O populizme na východe aj západe: Bratislava 9. apríla 2005. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 53(2), 212-214. 1339-9357.