Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Rozprávanie o muloch: (Materiálová príloha k štúdii Viera v mula u slovenských Rómov)

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 53, no. 2
Milena Hübschmannová
Detaily:
Rok, strany: 2005, 187 - 204
Jazyk: cze
Typ článku: Materiály
Ako citovať:
ISO 690:
Hübschmannová, M. 2005. Rozprávanie o muloch: (Materiálová príloha k štúdii Viera v mula u slovenských Rómov). In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 53, no.2, pp. 187-204. 1339-9357.

APA:
Hübschmannová, M. (2005). Rozprávanie o muloch: (Materiálová príloha k štúdii Viera v mula u slovenských Rómov). Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 53(2), 187-204. 1339-9357.