Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Viera v mula u slovenských Rómov

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 53, no. 2
Milena Hübschmannová
Detaily:
Rok, strany: 2005, 172 - 186
Jazyk: slo
Typ článku: Materiály
Ako citovať:
ISO 690:
Hübschmannová, M. 2005. Viera v mula u slovenských Rómov. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 53, no.2, pp. 172-186. 1339-9357.

APA:
Hübschmannová, M. (2005). Viera v mula u slovenských Rómov. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 53(2), 172-186. 1339-9357.