Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Sozialwissenschaftliche Informationen

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 40, no. 3
Gabriela Kiliánová
Detaily:
Rok, strany: 1992, 348 - 349
Jazyk: slo
Typ článku: Recenzie - Anotácie
Ako citovať:
ISO 690:
Kiliánová, G. 1992. Sozialwissenschaftliche Informationen. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 40, no.3, pp. 348-349. 1339-9357.

APA:
Kiliánová, G. (1992). Sozialwissenschaftliche Informationen. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 40(3), 348-349. 1339-9357.