Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Foľklor i etnografija: Problemy rekonstrukcii faktov tradicionnoj kuľtury. Zborník vedeckých prác. Zodp. Redaktor B. N. Putilov

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 40, no. 3
Ľubica Chorváthová
Detaily:
Rok, strany: 1992, 347 - 348
Jazyk: slo
Typ článku: Recenzie - Anotácie
Ako citovať:
ISO 690:
Chorváthová, Ľ. 1992. Foľklor i etnografija: Problemy rekonstrukcii faktov tradicionnoj kuľtury. Zborník vedeckých prác. Zodp. Redaktor B. N. Putilov. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 40, no.3, pp. 347-348. 1339-9357.

APA:
Chorváthová, Ľ. (1992). Foľklor i etnografija: Problemy rekonstrukcii faktov tradicionnoj kuľtury. Zborník vedeckých prác. Zodp. Redaktor B. N. Putilov. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 40(3), 347-348. 1339-9357.