Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Dve publikácie s cirkevnou tematikou

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 40, no. 3
Ľubica Chorváthová
Detaily:
Rok, strany: 1992, 345 - 346
Jazyk: slo
Typ článku: Recenzie - Anotácie
Ako citovať:
ISO 690:
Chorváthová, Ľ. 1992. Dve publikácie s cirkevnou tematikou. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 40, no.3, pp. 345-346. 1339-9357.

APA:
Chorváthová, Ľ. (1992). Dve publikácie s cirkevnou tematikou. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 40(3), 345-346. 1339-9357.