Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Ethnologia Europae Centralis

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 40, no. 3
Peter Slavkovský
Detaily:
Rok, strany: 1992, 341 - 342
Jazyk: slo
Typ článku: Recenzie - Anotácie
Ako citovať:
ISO 690:
Slavkovský, P. 1992. Ethnologia Europae Centralis. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 40, no.3, pp. 341-342. 1339-9357.

APA:
Slavkovský, P. (1992). Ethnologia Europae Centralis. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 40(3), 341-342. 1339-9357.