Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Pamätné sympózium Gy. Martina – Budapešť

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 40, no. 3
Stanislav Dúžek
Detaily:
Rok, strany: 1992, 340 - 340
Jazyk: slo
Typ článku: Rozhľady - Správy - Glosy
Ako citovať:
ISO 690:
Dúžek, S. 1992. Pamätné sympózium Gy. Martina – Budapešť. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 40, no.3, pp. 340-340. 1339-9357.

APA:
Dúžek, S. (1992). Pamätné sympózium Gy. Martina – Budapešť. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 40(3), 340-340. 1339-9357.