Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Seminár „Veľkomesto ako multietnický a multikultúrny priestor“ v Brne

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 40, no. 3
Ľubomír Falťan
Detaily:
Rok, strany: 1992, 337 - 338
Jazyk: slo
Typ článku: Rozhľady - Správy - Glosy
Ako citovať:
ISO 690:
Falťan, Ľ. 1992. Seminár „Veľkomesto ako multietnický a multikultúrny priestor“ v Brne. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 40, no.3, pp. 337-338. 1339-9357.

APA:
Falťan, Ľ. (1992). Seminár „Veľkomesto ako multietnický a multikultúrny priestor“ v Brne. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 40(3), 337-338. 1339-9357.