Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Rozhovor s profesorom Ernestom Gellnerom

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 40, no. 3
Ľubica Chorváthová
Detaily:
Rok, strany: 1992, 304 - 310
Jazyk: slo
Typ článku: Diskusia
Ako citovať:
ISO 690:
Chorváthová, Ľ. 1992. Rozhovor s profesorom Ernestom Gellnerom. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 40, no.3, pp. 304-310. 1339-9357.

APA:
Chorváthová, Ľ. (1992). Rozhovor s profesorom Ernestom Gellnerom. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 40(3), 304-310. 1339-9357.