Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Rozprávanie zo života ako žáner ľudovej prózy

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 40, no. 3
Gabriela Kiliánová
Detaily:
Rok, strany: 1992, 267 - 279
Jazyk: slo
Typ článku: Štúdie
Typ dokumentu: PDF
Ako citovať:
ISO 690:
Kiliánová, G. 1992. Rozprávanie zo života ako žáner ľudovej prózy. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 40, no.3, pp. 267-279. 1339-9357.

APA:
Kiliánová, G. (1992). Rozprávanie zo života ako žáner ľudovej prózy. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 40(3), 267-279. 1339-9357.