Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Roľnícka ekonomika vo svetle hodnotových postojov

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 40, no. 3
Oľga Danglová
Detaily:
Rok, strany: 1992, 243 - 251
Jazyk: slo
Typ článku: Štúdie
Typ dokumentu: PDF
Ako citovať:
ISO 690:
Danglová, O. 1992. Roľnícka ekonomika vo svetle hodnotových postojov. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 40, no.3, pp. 243-251. 1339-9357.

APA:
Danglová, O. (1992). Roľnícka ekonomika vo svetle hodnotových postojov. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 40(3), 243-251. 1339-9357.