Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

“Contemporary Legends“ – medzi mýtom a realitou: Preložila Alena Rebrová

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 49, no. 2
Ingo Schneider
Detaily:
Rok, strany: 2001, 163 - 173
Jazyk: slo
Kľúčové slová:
contemporary legends
Typ článku: Štúdie
Ako citovať:
ISO 690:
Schneider, I. 2001. “Contemporary Legends“ – medzi mýtom a realitou: Preložila Alena Rebrová. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 49, no.2, pp. 163-173. 1339-9357.

APA:
Schneider, I. (2001). “Contemporary Legends“ – medzi mýtom a realitou: Preložila Alena Rebrová. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 49(2), 163-173. 1339-9357.