Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Človek medzi životom a smrťou

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 49, no. 2
Margita Jágerová
Detaily:
Rok, strany: 2001, 271 - 272
Jazyk: slo
Typ článku: Recenze - Anotácie
Ako citovať:
ISO 690:
Jágerová, M. 2001. Človek medzi životom a smrťou. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 49, no.2, pp. 271-272. 1339-9357.

APA:
Jágerová, M. (2001). Človek medzi životom a smrťou. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 49(2), 271-272. 1339-9357.