Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Básnické zveličenie je dovolené. (O knihe maďarského politológa Csabu Gombára „O národe, etniku a štáte“.)

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 49, no. 2
Martina Pavlíková
Detaily:
Rok, strany: 2001, 246 - 251
Jazyk: slo
Typ článku: Rozhľady - Správy - Glosy
Ako citovať:
ISO 690:
Pavlíková, M. 2001. Básnické zveličenie je dovolené. (O knihe maďarského politológa Csabu Gombára „O národe, etniku a štáte“.). In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 49, no.2, pp. 246-251. 1339-9357.

APA:
Pavlíková, M. (2001). Básnické zveličenie je dovolené. (O knihe maďarského politológa Csabu Gombára „O národe, etniku a štáte“.). Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 49(2), 246-251. 1339-9357.