Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Budatínsky zámok a panstvo v polovici 17. storočia

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 49, no. 2
Slavomír Churý
Detaily:
Rok, strany: 2001, 218 - 222
Jazyk: slo
Typ článku: Materiály
Ako citovať:
ISO 690:
Churý, S. 2001. Budatínsky zámok a panstvo v polovici 17. storočia. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 49, no.2, pp. 218-222. 1339-9357.

APA:
Churý, S. (2001). Budatínsky zámok a panstvo v polovici 17. storočia. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 49(2), 218-222. 1339-9357.