Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Úvod

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 49, no. 2
Red. Redakcia
Detaily:
Rok, strany: 2001, 143 - 144
Jazyk: slo
Typ článku: Editoriál
Ako citovať:
ISO 690:
Redakcia, R. 2001. Úvod. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 49, no.2, pp. 143-144. 1339-9357.

APA:
Redakcia, R. (2001). Úvod. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 49(2), 143-144. 1339-9357.