Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

JÁN PODOLÁK A KOL.: Heľpa: Vlastivedná monografia obce

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 48, no. 1
Peter Slavkovský
Detaily:
Rok, strany: 2000, 143 - 143
Jazyk: slo
Typ článku: Recenze - Anotácie
Ako citovať:
ISO 690:
Slavkovský, P. 2000. JÁN PODOLÁK A KOL.: Heľpa: Vlastivedná monografia obce. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 48, no.1, pp. 143-143. 1339-9357.

APA:
Slavkovský, P. (2000). JÁN PODOLÁK A KOL.: Heľpa: Vlastivedná monografia obce. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 48(1), 143-143. 1339-9357.