Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Piesne Zemplína: Zozbierala Melánia Nemcová: Transkripcia piesní Jozef Palka

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 48, no. 1
Mikuláš Mušinka
Detaily:
Rok, strany: 2000, 142 - 143
Jazyk: slo
Typ článku: Recenze - Anotácie
Ako citovať:
ISO 690:
Mušinka, M. 2000. Piesne Zemplína: Zozbierala Melánia Nemcová: Transkripcia piesní Jozef Palka. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 48, no.1, pp. 142-143. 1339-9357.

APA:
Mušinka, M. (2000). Piesne Zemplína: Zozbierala Melánia Nemcová: Transkripcia piesní Jozef Palka. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 48(1), 142-143. 1339-9357.