Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Rodina a dedina: (Úryvky zo života v strede Európy.)

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 48, no. 1
Marta Botíková
Detaily:
Rok, strany: 2000, 141 - 142
Jazyk: slo
Typ článku: Recenze - Anotácie
Ako citovať:
ISO 690:
Botíková, M. 2000. Rodina a dedina: (Úryvky zo života v strede Európy.). In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 48, no.1, pp. 141-142. 1339-9357.

APA:
Botíková, M. (2000). Rodina a dedina: (Úryvky zo života v strede Európy.). Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 48(1), 141-142. 1339-9357.