Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Drotár podrotuje slnečko: Ľudové rozprávky spod Pilíša v podaní tetky Mariši Jánskej

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 48, no. 1
Hana Hlôšková
Detaily:
Rok, strany: 2000, 138 - 139
Jazyk: slo
Typ článku: Recenze - Anotácie
Ako citovať:
ISO 690:
Hlôšková, H. 2000. Drotár podrotuje slnečko: Ľudové rozprávky spod Pilíša v podaní tetky Mariši Jánskej. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 48, no.1, pp. 138-139. 1339-9357.

APA:
Hlôšková, H. (2000). Drotár podrotuje slnečko: Ľudové rozprávky spod Pilíša v podaní tetky Mariši Jánskej. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 48(1), 138-139. 1339-9357.