Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

DANIEL KRMAN: Podorožnij ščodennyk (Itinerarium 1708–1709)

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 48, no. 1
Ján Komorovský
Detaily:
Rok, strany: 2000, 133 - 134
Jazyk: slo
Typ článku: Recenze - Anotácie
Ako citovať:
ISO 690:
Komorovský, J. 2000. DANIEL KRMAN: Podorožnij ščodennyk (Itinerarium 1708–1709). In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 48, no.1, pp. 133-134. 1339-9357.

APA:
Komorovský, J. (2000). DANIEL KRMAN: Podorožnij ščodennyk (Itinerarium 1708–1709). Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 48(1), 133-134. 1339-9357.