Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Medzinárodné sympózium „Folklorizmus na prelome storočí“: (Banská Bystrica, 10. – 12. novembra 1999)

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 48, no. 1
Ladislav Mlynka
Detaily:
Rok, strany: 2000, 115 - 120
Jazyk: slo
Typ článku: Rozhľady - Správy - Glosy
Ako citovať:
ISO 690:
Mlynka, L. 2000. Medzinárodné sympózium „Folklorizmus na prelome storočí“: (Banská Bystrica, 10. – 12. novembra 1999). In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 48, no.1, pp. 115-120. 1339-9357.

APA:
Mlynka, L. (2000). Medzinárodné sympózium „Folklorizmus na prelome storočí“: (Banská Bystrica, 10. – 12. novembra 1999). Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 48(1), 115-120. 1339-9357.