Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Pozdrav Vladovi Kyseľovi

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 48, no. 1
Milan Leščák
Detaily:
Rok, strany: 2000, 115 - 115
Jazyk: slo
Typ článku: Rozhľady - Správy - Glosy
Ako citovať:
ISO 690:
Leščák, M. 2000. Pozdrav Vladovi Kyseľovi. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 48, no.1, pp. 115-115. 1339-9357.

APA:
Leščák, M. (2000). Pozdrav Vladovi Kyseľovi. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 48(1), 115-115. 1339-9357.