Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Na mieste činu. Antropológ ako spisovateľ: Preložila T. Podolinská

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 48, no. 1
Clifford Geertz
Detaily:
Rok, strany: 2000, 93 - 103
Jazyk: slo
Typ článku: Diskusia
Ako citovať:
ISO 690:
Geertz, C. 2000. Na mieste činu. Antropológ ako spisovateľ: Preložila T. Podolinská. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 48, no.1, pp. 93-103. 1339-9357.

APA:
Geertz, C. (2000). Na mieste činu. Antropológ ako spisovateľ: Preložila T. Podolinská. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 48(1), 93-103. 1339-9357.