Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Prejavy (in)tolerancie voči židovskej komunite v prostredí Dolného Kubína v rokoch 1918–1945

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 48, no. 1
Ivica Bumová
Detaily:
Rok, strany: 2000, 53 - 82
Jazyk: slo
Kľúčové slová:
Jews, tolerance, intolerance
Typ článku: Štúdie
Typ dokumentu: PDF
Ako citovať:
ISO 690:
Bumová, I. 2000. Prejavy (in)tolerancie voči židovskej komunite v prostredí Dolného Kubína v rokoch 1918–1945. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 48, no.1, pp. 53-82. 1339-9357.

APA:
Bumová, I. (2000). Prejavy (in)tolerancie voči židovskej komunite v prostredí Dolného Kubína v rokoch 1918–1945. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 48(1), 53-82. 1339-9357.