Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Obraz „svojho“ a „iných“ etník v orálnej histórii nemeckého obyvateľstva Švedlára

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 48, no. 1
Zuzana Búriková
Detaily:
Rok, strany: 2000, 24 - 52
Jazyk: slo
Kľúčové slová:
ethnic identity, the Germans in Slovakia, mental pictures
Typ článku: Štúdie
Typ dokumentu: PDF
Ako citovať:
ISO 690:
Búriková, Z. 2000. Obraz „svojho“ a „iných“ etník v orálnej histórii nemeckého obyvateľstva Švedlára. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 48, no.1, pp. 24-52. 1339-9357.

APA:
Búriková, Z. (2000). Obraz „svojho“ a „iných“ etník v orálnej histórii nemeckého obyvateľstva Švedlára. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 48(1), 24-52. 1339-9357.