Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

TATIANA ŠTEFANOVIČOVÁ: Osudy starých Slovanov

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 38, no. 1-2
Monika Kardošová
Detaily:
Rok, strany: 1990, 311 - 311
Jazyk: slo
Typ článku: Recenzie a Referáty
Ako citovať:
ISO 690:
Kardošová, M. 1990. TATIANA ŠTEFANOVIČOVÁ: Osudy starých Slovanov. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 38, no.1-2, pp. 311-311. 1339-9357.

APA:
Kardošová, M. (1990). TATIANA ŠTEFANOVIČOVÁ: Osudy starých Slovanov. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 38(1-2), 311-311. 1339-9357.