Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Za Emou Markovou (22.11.1902 – 10.3.1989)

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 38, no. 1-2
Jarmila Paličková-Pátková
Detaily:
Rok, strany: 1990, 302 - 303
Jazyk: slo
Typ článku: Rozhľady
Ako citovať:
ISO 690:
Paličková-Pátková, J. 1990. Za Emou Markovou (22.11.1902 – 10.3.1989). In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 38, no.1-2, pp. 302-303. 1339-9357.

APA:
Paličková-Pátková, J. (1990). Za Emou Markovou (22.11.1902 – 10.3.1989). Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 38(1-2), 302-303. 1339-9357.