Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Vedecký film a videozáznam na Etnofilme Čadca

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 38, no. 1-2
Daniel Luther
Detaily:
Rok, strany: 1990, 294 - 295
Jazyk: slo
Typ článku: Diskusia
Ako citovať:
ISO 690:
Luther, D. 1990. Vedecký film a videozáznam na Etnofilme Čadca. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 38, no.1-2, pp. 294-295. 1339-9357.

APA:
Luther, D. (1990). Vedecký film a videozáznam na Etnofilme Čadca. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 38(1-2), 294-295. 1339-9357.