Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Etnofilm Čadca – poznámky k retrospektíve

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 38, no. 1-2
Milan Leščák
Detaily:
Rok, strany: 1990, 287 - 292
Jazyk: slo
Typ článku: Diskusia
Ako citovať:
ISO 690:
Leščák, M. 1990. Etnofilm Čadca – poznámky k retrospektíve. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 38, no.1-2, pp. 287-292. 1339-9357.

APA:
Leščák, M. (1990). Etnofilm Čadca – poznámky k retrospektíve. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 38(1-2), 287-292. 1339-9357.