Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Bratislavské korzo v minulosti.: (K spoločenskému životu v uliciach mesta.)

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 38, no. 1-2
Daniel Luther
Detaily:
Rok, strany: 1990, 247 - 252
Jazyk: slo
Typ článku: Štúdie
Typ dokumentu: PDF
Ako citovať:
ISO 690:
Luther, D. 1990. Bratislavské korzo v minulosti.: (K spoločenskému životu v uliciach mesta.). In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 38, no.1-2, pp. 247-252. 1339-9357.

APA:
Luther, D. (1990). Bratislavské korzo v minulosti.: (K spoločenskému životu v uliciach mesta.). Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 38(1-2), 247-252. 1339-9357.