Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Súčasné funkcie susedských skupín

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 38, no. 1-2
Zita Škovierová
Detaily:
Rok, strany: 1990, 184 - 190
Jazyk: slo
Typ článku: Štúdie
Ako citovať:
ISO 690:
Škovierová, Z. 1990. Súčasné funkcie susedských skupín. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 38, no.1-2, pp. 184-190. 1339-9357.

APA:
Škovierová, Z. (1990). Súčasné funkcie susedských skupín. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 38(1-2), 184-190. 1339-9357.