Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

K výskumu hodnotových orientácií vedeckej ustanovizne ako špecifickej spoločenskej skupiny

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 38, no. 1-2
Dušan Bandić
Detaily:
Rok, strany: 1990, 111 - 116
Jazyk: slo
Typ článku: Štúdie
Ako citovať:
ISO 690:
Bandić, D. 1990. K výskumu hodnotových orientácií vedeckej ustanovizne ako špecifickej spoločenskej skupiny. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 38, no.1-2, pp. 111-116. 1339-9357.

APA:
Bandić, D. (1990). K výskumu hodnotových orientácií vedeckej ustanovizne ako špecifickej spoločenskej skupiny. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 38(1-2), 111-116. 1339-9357.